الکتریسیته

برق[۱] یا الکتریسیته[۱]،(به یونانی: ήλεκτρον)‏، اثری است که به دلیل موجودیت بار الکتریکی پدید می‌آید و همراه با مغناطیس یکی از نیروهای پایه در فیزیک به نام الکترومغناطیس را تشکیل می‌دهد.
در برگه ۳۲ از نسک "المعرب من الکلام الاعجمی علی حروف المعجم" نوشته منصور الجوالیقی، ۵۴۰-۵۶۰ هجری، دمشق آمده‌است که: برق از ریشه پهلوی فرک [فره] (به معنی انرژی و نیرو و روشنایی) می‌باشد.
الکتریسیته برگرفته شده از کلمه الکتروکوس است که نام یونانی نوعی ماهی‌ست، که قادر به ایجاد شوک الکتریکی می‌باشد. تاریخ الکتریسیته به ایران و بین‌النهرین باستان در دوره اشکانیان برمی‌گردد و اولین باتری اختراع شده را به اشکانیان نسبت می‌دهند که به خاطر محل یافتش به باتری بغدادی شهرت یافته‌است.[۲][۳]
الکتریسیته امروزی، توانایی‌های خودش را بیشتر مدیون زحمات فیزیکدانانی همچون، آلساندرو ولتا، آندره آمپر، نیکلا تسلا، جرج سیمون اهم، مایکل فارادی و معادن است. در برگه ۳۲ از نسک "المعرب من الکلام الاعجمی علی حروف المعجم" نوشته منصور الجوالیقی، ۵۴۰-۵۶۰ هجری، دمشق آمده‌است که: برق از ریشه پهلوی فرک [فره] (به معنی انرژی و نیرو و روشنایی) می‌باشد.
برق[۱] یا الکتریسیته[۱]،(به یونانی: ήλεκτρον)‏، اثری است که به دلیل موجودیت بار الکتریکی پدید می‌آید و همراه با مغناطیس یکی از نیروهای پایه در فیزیک به نام الکترومغناطیس را تشکیل می‌دهد.
در برگه ۳۲ از نسک "المعرب من الکلام الاعجمی علی حروف المعجم" نوشته منصور الجوالیقی، ۵۴۰-۵۶۰ هجری، دمشق آمده‌است که: برق از ریشه پهلوی فرک [فره] (به معنی انرژی و نیرو و روشنایی) می‌باشد.
الکتریسیته برگرفته شده از کلمه الکتروکوس است که نام یونانی نوعی ماهی‌ست، که قادر به ایجاد شوک الکتریکی می‌باشد. تاریخ الکتریسیته به ایران و بین‌النهرین باستان در دوره اشکانیان برمی‌گردد و اولین باتری اختراع شده را به اشکانیان نسبت می‌دهند که به خاطر محل یافتش به باتری بغدادی شهرت یافته‌است.[۲][۳]
الکتریسیته امروزی، توانایی‌های خودش را بیشتر مدیون زحمات فیزیکدانانی همچون، آلساندرو ولتا، آندره آمپر، نیکلا تسلا، جرج سیمون اهم، مایکل فارادی و معادن است. در برگه ۳۲ از نسک "المعرب من الکلام الاعجمی علی حروف المعجم" نوشته منصور الجوالیقی، ۵۴۰-۵۶۰ هجری، دمشق آمده‌است که: برق از ریشه پهلوی فرک [فره] (به معنی انرژی و نیرو و روشنایی) می‌باشد.
 
ارسال شده در دسته‌بندی نشده| 9:29 am |  | پاسخ دهید: